Comunicate

Relco Active S.P.R.L.

Relco Active S.P.R.L. Sibiu este o societate profesională de reorganizare şi lichidare, membră a U.N.P.I.R. Fondată în anul 2000 sub formă de SRL de către de un grup de economişti şi consilieri juridici, societatea RELCO ACTIVE şi-a schimbat forma de organizare începând cu data de 1 Ianuarie 2007, în S.P.R.L. (Societate Profesională cu Răspundere Limitată), ca urmare a redefinirii activităţilor de reorganizare şi lichidare.

Societatea noastră, în decursul a peste 10 ani de activitate, a condus proceduri de insolvenţă a peste 700 de societăţi comerciale, multe dintre ele finalizate prin reorganizări de succes. Falimentele din portofoliul societăţii noastre au fost manageriate în sensul acoperirii în cât mai mare măsură a creanţelor creditorilor, unele proceduri finalizându-se cu recuperări integrale ale creanţelor înregistrate.

Experienţa, competenţa, profesionalismul şi seriozitatea noastră conferă siguranţă în finalizarea cu succes a mandatului de administrator / lichidator judiciar încredinţat nouă.

Răspunzând cerinţelor legale, societatea noastră are încheiate poliţe de răspundere civilă profesională atât pentru societate cât şi pentru fiecare membru în parte - acest lucru oferind siguranţă şi credibilitate în faţa beneficiarilor noştri.