Comunicate

Despre noi

Practicienii în insolvenţă care formează actualmente societatea Relco Active S.P.R.L. sunt atestaţi şi ca membrii profesionişti ai C.E.C.C.A.R. şi A.N.E.V.A.R. (experţi contabili şi experţi evaluatori), experienţa în domeniul economico-financiar şi în cel al evaluării afacerilor fiind hotarâtoare în cadrul procedurii instituite de Legea 85/2006.

Echipa de specialişti a societaţii noastre este o echipă matură, cu media de vârsta sub 45 de ani, dar cu o vasta experienţă în domeniul economic, juridic, tehnic şi financiar-bancar.

Colaborarea şi permanenta consultare dintre membrii echipei noastre asigură o rezolvare eficientă şi rapidă a tututor problemelor ce apar în derularea procedurilor.

Echipa noastră:

CORINA HERMAN - asociat coordonator
Practician în reorganizare şi lichidare
Economist - membru U.N.P.I.R. şi C.E.C.C.A.R.
Expert Evaluator A.N.E.V.A.R.

MARCEL ŢICHIL - asociat coordonator
Practician în reorganizare şi lichidare
Economist - membru U.N.P.I.R.

ANGELA ŞOAICĂ - asociat
Practician în reorganizare şi lichidare
Economist - membru U.N.P.I.R. şi C.E.C.C.A.R.
Membru Camera Consultanţilor Fiscali