Comunicate

Legislatie

Legislaţia care reglementează domeniul de activitate al societăţii noastre profesionale este constituită din următoarele Legi şi acte cu caracter normativ:

  1. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei
  2. Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvenţă (JO L 160 din 30 Iunie 2000, p. 1)
  3. Legea nr. 637/2002 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat în domeniul insolvenţei
  4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activitaţii practicienilor în insolvenţă
  5. Hotarârea nr. 1/2006 a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România
  6. Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1009/2007 privind procedurile de selecţie a practicienilor în insolvenţă agreaţi de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
  7. Ordinul nr. 1692/C/2006 privind aprobarea formatului Buletinului procedurilor de insolvenţă şi a conţinutului-cadru al citaţiilor, comunicarilor, hotarârilor judecatoreşti, convocarilor, notificarilor şi al altor acte care se publică în acesta şi al dovezii privind îndeplinirea procedurii de citare, comunicare, convocare şi notificare
  8. Legea nr. 381/2009 privind introducerea concordatului preventiv şi mandatului ad-hoc
  9. Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990

Dispoziţiile din legile şi actele normative enumerate se completează, în masura compatibilităţii lor, aşa cum prevede Legea Nr. 85/2006 la art. 149, cu cele ale Codului de procedură Civilă, Codului Civil şi Codului Comercial.